Det går som på räls

Eller? Ibland blir väntan för lång, eller dagen för långsam. Det som är rätt för en person är fel för en annan. Rälsen som försvinner bort i fjärran. Vart leder den? Vilken ny stad finns bortom horisonten? Något som leder bort utan svar väcker alltid fantasin.

[…]